De oändliga

Bortom tid och rum finns det oändliga och obegränsade

Ett år är ingen tid, hundra år är ingen tid, miljoner år är ingen tid. 

Den enda tid som existerar är klockan och klockan är bara en påhittad produkt,

Alltså är tiden bara en illusion.

Universum har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Allting som finns i universum är en del av universum och därför finns ingen ålder, alltså är ålder bara en illusion.

Allting är oändligt Och död betyder förändring

Klockor tillverkas på löpande band, klockor finns över allt, klockor styr hela vårt samhälle.

Men klockan kan inte styra evigheten, klockan kan inte styra energin, det är energin som styr klockan.

Klockan har makt över människan, vi är klockans slavar, vi är slavar åt tiden.

Klockan har trängt in i vårt liv och skapat ett beroende, ett måste för vår överlevnad.

Tänk att vi har kunnat manipulerat oss så, hela vår existens lever efter en illution.

Ålder och tid är begrepp som är framskapat av människan.

Varför har alltid åldern så stor betydelse? varför lägger vi så stor vikt på de?

Ålder är bara påhittat av människan för att försöka tidsbestämma något i ett evigt kretslopp

Vi använder ålder och tid varje dag i allt vi gör, det är allt vi låter oss styras efter.

Människan är kontroll fanatiker

Människan älskar att ha kontroll och mäter allt i olika tidsbegrepp.

Tid är skapat av människan för att vi ska kunna förenkla dagen i vårt arbete och kunna bestämma exakta möten med varandra så att vi kan få in mer i vår vardag, men risken är stor att det i slutänden bara leder till stress som vi mår dåligt av. 

Det enda sanna är evigheten, de enda som existerar är energi, energi är allt som finns runt om oss, energi är det enda som hela universum består av.

 

Energi kan inte förintas, energi blir inte gammalt

Utdömt och dött efter en viss tid

Energi ändrar bara form, död betyder förändring

 

Det finns ingen förintelse, endast energiförändring.

Det finns ingen början och inget slut, de finns bara en energiförändring ett ekorrhjul. 

De kan vara svårt för oss människor som är så tidsberoende att förstå att universum är tidlös,

100 år på en människa är lång tid men i universums är 100 år knappt en blinkning.

Människan lever i en illusion om att endast de man ser finns, de man inte ser eller inte kan ta på finns inte.

Människan är skapad av stora energisamlingar, samma energisamling som skapade jorden och hela solsystemet, samma energi som universum består av.

Vintergatan är bara en liten liten åder av hela universum, universum är oändlig. 

Den universiella energin är utom vårt förstånd, den universiella energin är enorm, ändlös och tidlös.

Det är samma energi som alltid funnits i hela universum. Allt är en ända stor enorm energikraft, men olika aktiv på olika delar.  

Därför kan energin röra sig olika och när två mycket kraftfulla delar kolliderar med varandra så blir kollisionen så enorm och energisamlingen så stark och intensiv att materia manifesteras, alltså det bildas fysiska partiklar som efterhand bildar en ny planet, stjärna eller ett helt nytt solsystem och som till och med kan skapa liv.

Det var såhär jorden blev till, BIG BANG!!!