Tidigare Liv

Att uppleva sina tidigare liv är förvånansvärt enkelt och inte alls så skrämmande som man kan tro.

Man kan göra en tidsresa för rent nöjes skull, eller för att hitta roten av olika problem man plågas av i livet. Du kan finna likheter i dina liv och förstå din karma och på så vis kunna bryta ett mönster. Detta ger dig insikter från ett högre perspektiv och ett bevis på själens överlevnad.

Efter att ha försatt dig i hypnos så kommer jag att leda dig igenom dina åldrar tillbaka i tiden, tillbaka till den tiden innan din födelse och tillslut in i ett tidigare liv genom dina egna minnen. Jag kommer att be dig plocka fram minnen från olika viktiga händelser och beskriva dem för mig, ju mer du berättar av din upplevelse ju mer lever du dig in i minnena och kan då plocka fram häpnads väckande historier.

Jag kommer sen att be dig gå igenom din död och sedan sväva över din kropp för att där kommer insikter och försoning genom ditt högre jag, detta är mycket gynnsamt för ditt nuvarande liv.

Att gå igenom sin död eller andra dramatiska händelser kan låta skrämmande för den som aldrig har gjort det, kanske är man rädd att man ska ta psykisk skada. Men fallet är motsatsen, det är otroligt befriande. 

Gör man sen flera resor så ser man oftast en röd tråd genom liv efter liv, när den uppenbarar sig för en så löses allt upp och man är inte på verkad av det längre. Detta renar din själ

Det är "bara" ett minne så smärtan behöver man inte genomlida, bara observera vilken känsla som infinner sig i händelserna eftersom det är vikten av terapin. Man kan ta avstånd och bara iaktta vad som händer, du bestämmer själv hur mycket du vill involvera dig. 

Detta är terapi och väldigt väldigt helande för själen.

2013-01-12-20-10-18.jpg

 Även om allt känns

förstelnat och dött

finns ändå så otroligt

mycket känslor

under ytan

 som spelar stor roll i det

liv vi lever